مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 555 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M231

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی

عنوان انگلیسی:

The adoption of Japanese recruitment practices in Malaysia

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این پژوهش، آزمایش این نکته است که عملیات استخدام ژاپنی تا چه اندازه ای در شرکت های صنعتی مالزی از زمان اجرای سیاست های نگاه به شرق (LEP)معرفی و عمل شده است

طرح / روش / رویکرد: فرایند پژوهش شامل جمع آوری اطلاعات اولیه و ثانویه می باشد اما مهم ترین روش بررسی، اطلاعات اولیه است که با نگرش  به اهداف شرکت های محلی وتاآنجا  که ممکن است در مجموعه ای از اطلاعات اولیه و یک سری از پرسشنامه ها بعلاوه مصاحبه عمیق بامدیران منابع انسانی و تعدادی از کارکنان هرشرکت بدست می آید

یافته ها: به نظرمی رسد شرکت های مالزی به غیر از عملیات ژاپنی، خود عملیات استخدامی طراحی شده ای ندارندیک تک مدل ساخته شده از عملیات استخدامی مالزی یادر شرکت های با سرمایه گذرای ژاپنی یا شرکت های محلی وجود ندارد با این حال یافته های پیشنهادی وجود یک سری مجموعه رفتار بهم پیوسته استخدامی را درمیان شرکت ها نشان می دهد هرچند با اطمینان زیادی نمی توان گفت که این الگوها حقیقتا بازنمایی از رفتار استخدامی مالزی است

محدودیت های پژوهش/مفاهیم ضمنی: پژوهش فقط به تولیدات صنعتی محدود شده است.

مفهوم عملی: دست اندرکاران منابع انسانی  می توانند مناسب بودن عملیات استخدام ژاپنی درشرکت های مالزی رانتیجه بگیرند.

اصالت/ارزش: این مقاله یک درک و بینش کلی را درانطباق عملیات استخدام ژاپنی پیشنهاد می کند و در مورد پیاده سازی سیاست های جدیداستخدام کمک های عملی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: تولید صنعتی، ژاپن، مالزی