مقاله ترجمه شده :  آیا روانسنجی علمی آسیب دیده است؟

دسته بندی:

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 304 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R76

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  آیا روانسنجی علمی آسیب دیده است؟

عنوان انگلیسی:

Is Psychometrics Pathological Science?

چکیده فارسی:

آسیب شناسی در علم، زمانی مطرح می شود که پردازش های عادی در پژوهش های علمی با شکست مواجه می شود و فرضیه علمی، بدون یک رشته تلاش های هدفمند در جهت آزمودن آنها و بدون در نظر گرفتن امکان پذیر بودن آن، مورد قبول واقع می شود. دراین باره که آیا این پدیده در روانسنجی هم اتفاق افتاده یا نه، اختلاف نظر وجود دارد: فرضیه ای درباره این قضیه وجود دارد که می کوید: ویژگیهای روانشناختی کمیت پذیرند، روانسنج ها نه تنها در تأیید این مسأله شکست خورده اند بلکه اصلاً موجودیت این فرضیه را هم به سختی  درک می کنند. به نظر می رسد که تمایلات اجتماعی ویژه ای که در تاریخچه روانشناسی معاصر قابل شناسایی اند این وضعیت را ایجاد نموده چرا که روانشناسی حاضر به عنوان یک دانش کمی، فواید ایدئولوژیک و اقتصادی ثانویه ای را به همراه داشته است. این پرسش مطرح است که آیا مدل های جدید پرسش- پاسخ از این انتقاد تبرعه می شوند و مشخص می شود که هنوز این مدل ها با چالش های آزمودن جدی این فرضیه و حتی زحمت تشخیص موجودیت آن مواجه نشده اند.