مقاله ترجمه شده :  آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD

دسته بندی:

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 212 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R29

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD

عنوان انگلیسی:

Thought–action fusion: Structure and specificity to OCD

چکیده فارسی:

در سطح انتزاع کلی، آمیختگی تفکر-عمل (TFA) این دیدگاه را بیان می کند که تفکر تاثیر قابل مشاهده ای بر روی واقعیت و اخلاق در فرد دارد. نتایج بدست آمده از پیشینه پژوهشی اختلال وسواس (OCD)، TFA رابطه های تجربی با نشانه های دیگر اختلالات روانی را نشان داده است، که خود بیانگر محدود نبودن به OCD می باشد و ممکن است دارای اهمیت بالاتری باشد. این مطالعه سه مساله را مورد بررسی قرار می دهد. اول اینکه، ساختار مقیاس آمیختگی فکر-عمل (TAFS) در نمونه های کلینیکی و غیر کلینیکی مورد بررسی قرار می گیرد. راه حل سه فاکتوری شامل بر احتمال خود، احتمال دیگران و اخلاق در هر دو نمونه مورد تایید قرار گرفت. دوم اینکه، این مطالعه به بررسی بازه محتوی TAF ارزیابی شده توسط پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ) پرداخت. رگرسیون های پیش بینی کننده نشانه های OCD نشان داد که محتوی اخلاقی TAFS توسط OBQ پیش بینی گردید؛ بر عکس، احتمال خود TAFS و احتمال دیگران TAFS واریانس بیشتر معنی داری را پیش بینی کرد. سوم اینکه، این مطالعه به بررسی ویژگی TAF نسبت به علامت های OCD در برابر علامت های دیگر اختلالات پرداخت. اخلاق TAFS و احتمال دیگران TAFS به میزان بیشتری با  نشانه های OCD در مقایسه با نشانه های دیگر هم پوشانی داشتند؛ بر عکس آن، احتمال خود TAFS اینگونه ویژگی را از خود نشان نداد. این یافته ها در زمینه افزایش فهم ما از ساختار TAF و ابزارهای در دسترس برای اندازه گیری آن در محیط های کلینیکی و غیر کلینیکی مورد استفاده قرار می گیرد.