مقاله انگلیسی ترجمه شده :درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 819 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H258

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی: نمونه موردی بحرین

عنوان انگلیسی:

Certified Accountants’ Perceptions of Forensic Accounting Education: The Case of Bahrain

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مطالعه؛ گزارشی از درک و فهم حسابداران خبره و رسمی راجع به آگاهی؛ تقاضا؛ منافع؛ ارتباطات و زمینه های آموزش حسابداری قانونی در کشور در حال توسعه بحرین می باشد. یک حسابدار خبره و مورد تایید کسی است که دارایهر گونه صلاحیت حر فه ای در حسابداری است و از طریق یک شرکت حسابرسی در بحرین استخدام شده است. یک پرسش نامه پیمایشی به منظور گردآوری اطلاعات به کار برده شده و در مجموع ۸۰ حسابدار موثق این پرسش نامه ها را تکمیل نموده و آنها را بازگرداندند. با استفاده از آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل عاملی؛ نتایج نشان داد که تمامی پاسخ دهندگان؛ با حسابداری قانونی آشنایی دارند و آنها این انتظار دارند که تقاضا برای حسابداری قانونی؛ در آینده؛ افزایش یابد. مهم ترین مزایای حسابداری دادگستری(قانونی) این است که: تقویت نمودن و تحکیم اعتبار گزارش گری مالی؛ ارتقای مسئولیت حاکمیت شرکتی؛ و آماده سازی فراگیران به منظور شرکت در آزمون تشخیص کلاه برداری. بیست و شش موضوع مشتق شده از متون مربوطه مطرح گردید تا در یک دوره حسابداری قانونی گنجانده شود. پاسخ دهندگان؛ تمامی موضوعات را مهم تلقی نمودند و عناوینی که بالاترین نمره و امتیاز را کسب کردند شامل: بررسی رشوه و فساد؛ حاکمیت شرکتی و روش های بررسی تحلیلی بود. این تحقیق پیشنهاد می کند که دانشکده ها و دانشگاه ها در بحرین باید حسابداری قانونی را در برنامه های حسابداری خود؛ بگنجانند. تهیه کنندگان برنامه های حسابداری باید ارزش ورودی های شاغل به وکالت را در زمانیکه در حال تدوین و توسعه محتوای حسابداری قانونی هستند؛ شناسایی نمایند؛ زیرا؛ دیدگاه آنان می تواند ارتباط برنامه ها و قابلیت عرضه در بازار فارغ التحصیلان را پرورش دهد.

کلمات کلیدی: آموزش حسابداری قانونی، برنامه درسی حسابداری؛ درک حسابداران؛ بحرین

  1. مقدمه:

 

شکست ها و بحران های شرکت ها و صنایع در اوایل قرن بیست و یکم(به عنوان مثال؛ انرون و ورلد کام در آمریکا و  بیمه HIH؛ Ansett and Pan در استرالیا) اعتماد سرمایه گذاران در گزارش دهی مالی را تضعیف کرد و نگرانی های جدی بر روی اثرگذاری گزارش دهی مالی؛ استانداردهای حسابداری و پاسخگویی؛ مطرح نمود. این نگرانی ها؛ باعث شد حسابداری قانونی  به عنوان یک فرصت شغلی جذاب در سال های اخیر مطرح گردد و افزایش یافتن تقاضا برای شیوه های حسابداری قانونی به عنوان ابزاری برای مبارزه با کلاه برداری و سواستفاده از صورتهای مالیاتی و در نتیجه بازگرداندن اعتماد در گزارش دهی مالی باشد. این موضوع نشان می دهد نیاز به گنجاندن آموزش حسابداری قانونی در برنامه درسی حسابداری در سطح دانشگاهی ضروری است. پژوهش نشان داده است که تعدادی از دانشگاه ها هم اکنون در حال ارائه دوره های حسابداری قانونی هستند؛ در حالیکه برخی از آنها حتی در حال معرفی برنامه های تحصیلی کامل در منطقه هستند. اگرچه ارزش دوره ها و مسیرها در حسابداری قانونی در آمریکا و انگلستان به نسبت خوب تدوین شده است؛ اما در بحرین و خلیج فارس این حوزه مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در پادشاهی بحرین تعداد بسیار محدودی از برنامه های حسابداری وجود دارد که دوره های حسابداری قانونی را ارائه میدهد. دانشگاه بحرین حسابداری قانونی را به عنوان یکی از سرفصل ها و عناوین مسائل جاری در حسابداری در مقطع کارشناسی پوشش می دهد.

هدف اصلی از این مطالعه؛ بررسی درک و فهم حسابداران تاییدی و رسمی در حال خدمت در شرکت های حسابرسی در بحرین  با توجه به تقاضا؛ منافع و مزایا و محتوای آموزش حسابداری قانونی می باشد. یک جریان در حال ظهور از پژوهش آموزشی؛ نیاز به محتوا و ساختار تجدید نظر شده را در نظر می گیرد. به عنوان مثال؛ آموزش مهارت های مصاحبه در حسابداری آموزشی(سدا و کرامر؛ ۲۰۰۹ و پورتر و کرومبلی؛ ۲۰۱۲). برخی ممکن است استدلال کنند که محتوای یک برنامه حسابداری باید بر مبنای یک درک آکادمیک گونه از آنچیزی باشد که بهترین منفعت برای فراگیر را در پی داشته باشد و بر اساس تقاضای مربیان دانشگاهی قرار نگرفته باشد. با این حال؛ مهم است که برنامه های حسابداری به طور کلی ارزش شاغلان ورودی را در هنگام طراحی محتوای برنامه ها شناسایی نمایند.چرا که؛ دیدگاه و پیشنهادات آنان می­تواند ارتباط برنامه ی مربوط به قابلیت بازار پذیری فارغ التحصیلان را پرورش دهد. همچنین انتقاد کارفرمایان در خصوص برنامه های حسابداری که در خارج از تماس با واقعیت موجود هستند را کاهش دهد(نگاه شود به رضایی و همکاران؛ ۲۰۰۶). علاوه بر این؛نوآوری های شغل حسابداری معمولا مسبوق بر نوآوری ها در دانش حسابداری است(هاپ وود؛ ۲۰۰۷). بدین ترتیب؛ درک دانشگاهیان و کاربران از خدمات حسابداری قانونی در این تحقیق؛ پوشش داده نمی شود. انگیزه برای مطالعه این پژوهش؛ از این واقعیت ریشه می گیرد که آموزش حسابداری قانونی در کشورهای در حال توسعه؛ حمایت های کافی در برنامه درسی حسابداری را به عنوان تقاضا توسط سرمایه گذاران؛ حسابداران در حال خدمت و جامعه کسب و کار که به طور عمیق با گزارش دهی مالی و رسوایی های حسابداری مرتبط هستند؛ دریافت ننموده است. این مطالعه؛ پژوهش زمینه یابی بر مبنای حسابداری قانونی در بحرین را توسعه می دهد. نتایج باید مرتبط و همسو با دانشگاهیان و موسسات آموزشی در بحرین باشد به طوری که به آنها در تصمیم گیری اینکه آیا برنامه ها و دوره های حسابداری قانونی را ارائه بدهند یا خیر؛ کمک بنماید. همچنین؛ شواهدی به عنوان آن دسته از موضوعاتی که مناسب چنین دوره ها و برنامه هایی است؛ وجود خواهد داشت. باقی مقاله به چهار بخش تقسیم شده است ؛ بخش بعدی تحقیقات پیشین در خصوص حسابداری قانونی را بررسی می نماید. بخش سوم؛ روش پیمایش و روش شناسی را توضیح می دهد. بخش چهارم نیز در خصوص نتایج؛ پیامدهای مطالعه ؛شناسایی محدودیت ها بحث می کند و ایده هایی برای پژوهش های آینده پیشنهاد می کند.